John Singer Sargent
John Singer Sargent's Oil Paintings
John Singer Sargent Museum
Jan 12, 1856 - Apr 14, 1925, was an American painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

John Singer Sargent.org, welcome & enjoy!
John Singer Sargent.org
 


Here are all the paintings of j. w. wallander 01

ID Painting  Oil Pantings, Sorted from A to Z     Painting Description
The Artist is not available!

j. w. wallander
Jan Wallander är en svensk forskare, författare och företagsledare född 1920. Han är son till arkitekten Sven Wallander. Efter sin doktorsexamen var han verksam som nationalekonom vid Studieförbundet Näringsliv och Samhälle som han var chef för i början av 1950-talet, 1953-1961 var han chef för Industrins Utredningsinstitut. Han bytte bana från forskningen till banksektorn när han anställdes som direktör för Sundsvallsbanken 1961.
John Singer Sargent
All the John Singer Sargent's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved